Obsługujemy różne przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach wszelkich typowych form prawnych i o różnej skali działalności, ale również osoby prywatne w zakresie zagadnień prawa podatkowego, audytu i doradztwa gospodarczego.

Jako przedsiębiorstwo mogą Państwo skorzystać z naszych usług doradczych również w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa. Korzystając z konkretnej i aktualnej wiedzy na temat sytuacji podatkowej i ekonomicznej Państwa firmy służymy Państwu pomocą dostarczając informacji i porad niezbędnych dla przedsiębiorcy. Jeśli Państwa działalność gospodarcza ma charakter transgraniczny, doradzimy Państwu w zakresie specyfiki międzynarodowego prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynków środkowo- i wschodnioeuropejskich.

W przypadku korzystania z naszych usług przez osoby prywatne, służymy naszym wsparciem w charakterze doradcy we wszystkich kwestiach podatkowych. Poczynając od deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, poprzez deklaracje podatków od spadków i darowizn - z naszą pomocą uzyskają Państwo możliwie najkorzystniejsze opodatkowanie.

Ponadto kompetentnie reprezentujemy naszych klientów wobec organów skarbowych takich jak urzędy skarbowe czy sądy rozpatrujące sprawy podatkowe. Oczywiście wesprzemy Państwa również w sprawach karno-skarbowych.

W dalszej części niniejszej prezentacji mogą się Państwo zapoznać ze spektrum naszych usług w dziedzinie doradztwa podatkowego, audytu, doradztwa gospodarczego i międzynarodowego prawa podatkowego.