Korzenie naszej kancelarii sięgają ponad sześć dziesięcioleci wstecz. Dzisiejsza kancelaria prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej funkcjonuje już w piątym pokoleniu. Obok właściciela kancelarii, Dr. Winfrieda Fischera, nasz zespół liczy obecnie 13 pracowników.

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać?

Jeśli zdecydują się Państwo powierzyć w obce ręce tak poufne kwestie, jakimi są zagadnienia podatkowe i ekonomiczne, wówczas uzasadnione są wysokie oczekiwania stawiane wobec doradców podatkowych czy biegłych rewidentów.

Oczekiwania te dotyczą zazwyczaj kompetencji zawodowej, oszczędności czasu i korzyści finansowych. Osiąganie wyznaczonych celów w maksymalnie wydajny sposób wymaga więcej niż samej tylko wiedzy fachowej. Istotnym elementem współpracy doradcy podatkowego czy audytora finansowego z klientem jest także zaufanie. Pozytywny odzew ze strony naszych – zazwyczaj długoletnich – klientów umacnia nas każdego dnia w naszej pracy. Do najważniejszych kompetencji profesjonalnego doradcy podatkowego czy audytora finansowego zaliczyć należy naszym zdaniem:


  • fachowość i kompetencję, tzn. obszerną wiedzę zawodową w zakresie wszystkich nurtujących Państwa zagadnień
  • kreatywność i zaangażowanie, tzn. tworzenie i realizację rozwiązań dla Państwa problemów (obsługa klienta) z pewną dozą fantazji i dążnością do osiągnięcia sukcesu
  • dobry serwis, tzn. przede wszystkim ukierunkowanie naszych działań i ich realizacja przy uwzględnieniu Państwa problemów i życzeń (zorientowanie na klienta). W tym zawiera się również samodzielne i spontaniczne rozpoznanie przez doradcę problemów czy też potrzeby doradztwa i przedstawienie klientowi możliwych rozwiązań.
  • odpowiednie honorarium, tzn. stosowanie stawek zależnych od zakresu i stopnia trudności zadania, a przede wszystkim adekwatnych do cen rynkowych.

Jak realizujemy Państwa oczekiwania?

Atutem naszej kancelarii jest szerokie doświadczenie i stałe doskonalenie kwalifikacji. Nasz 13-osobowy zespół to w większości pracownicy z wieloletnim doświadczeniem.

Bardzo istotne jest dla nas gruntowne wykształcenie. Dlatego regularnie oferujemy naukę zawodu. Aktualnie zatrudniamy u siebie dwóch uczniów.

Kilku pracowników naszej kacelarii włada nie tylko językiem angielskim, ale mówi również po polsku. W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom optymalną obsługę w zakresie działalności transgranicznej.

Przekonajcie się Państwo sami!