Startseite arrow Nasza specjalizacja
Nasza specjalizacja

Doradztwo w transgranicznej działalności gospodarczej
Niemcy - Europa Wschodnia / Polska

Do grona naszych klientów należą zarówno przedsiębiorstwa wszelkich form prawnych jak i osoby fizyczne.

Jedną z naszych specjalizacji jest obsługa klientów prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą w Europie Wschodniej. W szczególności pomagamy:

- firmom niemieckim w działalności na terenie Polski oraz
- firmom polskim w działalności na terenie Niemiec.

Możemy zapewnić Państwu profesjonalną obsługę dzięki:

posiadanej specjalistycznej wiedzy fachowej z zakresu niemieckiego, polskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego i podatkowego

znakomitej znajomości języka polskiego

znajomości specyfiki polskich struktur ekonomicznych

kontaktom z polskimi instytucjami oraz partnerami kooperacyjnymi w zakresie audytu, doradztwa gospodarczego, podatkowego i consultingu.

Towarzyszymy naszym klientom w zagranicznej aktywności gospodarczej w Niemczech i w Europie Wschodniej (Polsce), a w szczególności  

– firmom prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

 • dostaw i usług
 • tworzenia zakładów, przedstawicielstw (handlowych), spółek-córek, samodzielnych przedsiębiorstw
 • delegowania pracowników
 • innych rodzajów działalności

– w  stadium

 • zakładania i zakupu przedsiębiorstwa
 • etapu tworzenia przedsiębiorstwa
 • przekształcenia
 • likwidacji, sprzedaży firmy, regulacji sukcesji w przedsiębiorstwie

– przy wykorzystaniu naszego specyficznego know-how

– przy pomocy naszych kontaktów i partnerów kooperacyjnych

Oferujemy Państwu szeroką gamę usług:

Doradztwo prawne (ewentualnie w kooperacji z prawnikami specjalistami)

 • Wybór właściwej formy prawnej dla Państwa działalności gospodarczej
 • Przygotowywanie
  • umów spółki
  • umów o pracę z członkami zarządu spółki
 • Czynności przygotowawcze / współdziałanie na etapie zakładania przedsiębiorstwa
 • Wyjaśnienie kwestii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Pomoc w kontaktach z urzędami i organizacjami publicznymi

Doradztwo podatkowe

 • Doradztwo pod kątem kryteriów podatkowych przy wyborze optymalnej formy prawnej dla działalności gospodarczej (analiza obciążeń podatkowych w kraju i za granicą)
 • Optymalizacja podatkowa podczas konstruowania umowy spółki, umów pracy z członkami zarządu oraz przy regulacjach dotyczących sukcesji w firmie
 • Pomoc w wyliczaniu cen transferowych i przygotowaniu potrzebnej dokumentacji.

Inne usługi podatkowe

 • Sporządzanie polsko-niemieckiej:
  • księgowości finansowej i płac
  • kalkulacji kosztów
  • wszelkich rodzajów deklaracji podatkowych
  • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • rocznych sprawozdań finansowych
 • Rejestracja Państwa przedsiębiorstwa w instytucjach i urzędach skarbowych, w szczególności wyjaśnienie statusu przedsiębiorcy w kontekście prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych.
  Szczególne istotne są tu ograniczenia w swobodzie przepływu pracowników w krajach członkowskich Unii Europejskiej i wynikająca stąd problematyka odgraniczenia od tzw. pozornej działalności gospodarczej
  • w przypadku osób fizycznych
   decyzji pomiędzy statusem przedsiębiorcy a statusem pracownika
  • w przypadku spółek osobowych
   rozróżnienia wzajemnego stosunku stron, albo jako wspólnik-wspólnik albo jako pracodawca-pracownik
 • Korespondencja z urzędami skarbowymi, wnoszenie środków zaskarżenia, składanie pozwów do sądów finansowych i Federalnego Trybunału Finansowego
 • Reprezentowanie w podatkowych procesach karnych.

Audyt

• obowiązkowe ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi, niemieckimi i międzynarodowymi przepisami o sprawozdawczości finansowej

• dobrowolne badania rocznych sprawozdań finansowych

• szczególne badania sprawozdań, np. w przypadku:

 • utworzenia lub przekształcenia przedsiębiorstwa
 • podwyższenia kapitału
 • zgodnie z przepisami niemieckiego Rozporządzenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami i inwestorów budowlanych.

Consulting

 • businessplan
 • podejmowanie działalności gospodarczej (m.in. kwestia dotacji publicznych)
 • doradztwo finansowe
 • wycena przedsiębiorstw
 • zadania z zakresu controllingu


Osoby do kontaktu

Zależnie od rodzaju Państwa zlecenia, w jego realizację i rozwiązanie problemu mogą być zaangażowane różne osoby z naszego zespołu. Zawsze jednak będziecie Państwo mieć swoją stałą osobę do kontaktów. Będzie to Państwa opiekun i powiernik, który będzie się zajmować wszystkimi Państwa sprawami.

Serdecznie zapraszamy do współpracy! Chętnie przygotujemy dla Państwa niewiążącą, indywidualną ofertę odpowiadającą profilowi i potrzebom Państwa firmy.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Prosimy o kontakt za następującymi osobami:

Dr. Winfried Fischer
Dipl.-Kfm. / Dipl.Volksw.
audytor / doradca podatkowy
Telefon: +4989/5141020
Fax: +4989/514102-22
E-Mail: Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
Barbara Dubowicz
magister prawa
Uniwersytet Warszawski
Telefon: +4989/514102-17
Fax: +4989/514102-22
E-Mail: Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
 
Suchen
Termine
Steuern
Sozialversicherung