Ze względu na fakt, że prowadzenie przedsiębiorstwa z sukcesem to trudne zadanie wymagające ciągłego dopasowywania się do zmieniających się warunków, to doradztwo w kwestiach ekonomicznych należy do naszych kluczowych kompetencji.

Pod pojęciem kompetentnego doradztwa rozumiemy ciągłą obserwację sytuacji panującej w Państwa przedsiębiorstwie. W ten sposób jesteśmy w stanie w sposób ciągły i na bieżąco pomagać Państwu w dopasowywaniu decyzji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa do zmian zachodzących na rynku czy w ustawodawstwie.

Jako "trusted business advisor" doradzamy profesjonalnie naszym klientom w wielu dziedzinach z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw:

  • doradztwo przy zakładaniu firm i działalności gospodarczej, przy zakupie i sprzedaży przedsiębiorstw,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów spółki i przedsiębiorstwa, umów o zarządzanie spółką, zobowiązań emerytalnych pracodawcy, itd. (ewtl. wspólnie z notariuszami i prawnikami)
  • ekspertyzy ekonomiczne jak np. wycena przedsiębiorstwa, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
  • doradztwo w zakresie postępowania naprawczego i upadłościowego
  • przejmowanie funkcji powierniczych
  • planowanie inwestycji kapitałowych i majątkowych (m.in. sprawdzanie modeli inwestycji kapitałowych, jak np. fundusze itp.).