Przeprowadzamy wszelkiego rodzaju ustawowe oraz dobrowolne badania.

W naszej opinii roczne finansowe sprawozdanie przedsiębiorstwa czy koncernu powinno przysparzać wartości dodanej nie tylko osobom trzecim, takim jak banki, kredytodawcy itp., lecz również służyć wyraźnemu odzwierciedleniu sytuacji własnego przedsiębiorstwa.

Tutaj znowu spełniamy naszą rolę doradcy i w oparciu o wyniki badań sprawozdań udzielamy naszym klientom wskazówek co do zalecanych kierunków działania oraz szans i ryzyk w rozwoju gospodarczym przedsiębiorstwa.

Niezależnie od tego, czy chodzi o badania ustawowe czy dobrowolne, wykonujemy dla Państwa:

  • badanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych
  • badania wymagane na podstawie rozporządzenia o obowiązkach pośredników nieruchomości i inwestorów budowlanych
  • badania szczególne, jak np. związane z założeniem spółki, podwyższeniem kapitału, łączeniem spółek przez przejęcie
  • badania sporządzane na okoliczność przekształcenia spółki, takich jak zmiana formy prawnej, fuzja, podział spółki, przeniesienie majątku
  • badania wymagane przy ocenie zdolności kredytowej, sprawach o sprzeniewierzenie lub przy postępowaniu naprawczym.